- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
joi, 18 iulie 2024
joi, 18 iulie 2024
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

APM a emis Avizul de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Bârlad

Cele mai citite

- Advertisement -

Săptamâna aceasta, Agenția pentru protecția Mediului Vaslui a emis Avizul de mediu pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Bârlad, un instrument operațional al politicii de dezvoltare adoptată de administrația locală.

Procedura de avizare a inceput in august 2019, a necesitat realizarea Raportului de impact asupra mediului (RIM) , a Studiului de evaluare adecvată (deoarece intravilanul se extinde si in arii naturale protejate) și obținerea mai multor avize.

Planul Urbanistic General Bârlad are ca scop stabilirea obiectivelor, direcții principale de acțiune şi măsurilor de dezvoltare a localității pentru o perioada de 10 ani pe baza analizei multicriteriale a situației existente şi a strategiei de dezvoltare macroteritoriale. Solicitările temei program sunt:

 • corelarea PUG cu documentații de amenajarea teritoriului şi de urbanism suprateritoriale (PATN, PATJ);
 • introducerea în intravilan a zonelor de dezvoltare preconizate, conform solicitării Consiliului Local şi consultării populației;
 • implementarea spațială a obiectivelor strategice de dezvoltare.

Tema de proiectare a preluat elementele principale ale Strategiei de dezvoltare a municipiului Bârlad, îndeosebi cele aflate în corelare cu planificarea şi reglementarea urbanistică a localității.

Suprafaţa actuală a teritoriului administrativ este 2041,94 ha din care 1340,68 ha reprezintă intravilanul existent al municipiului Bârlad. Intravilanul se extinde cu 180 ha, limita intravilanului propus urmărind în principal limita teritoriului administrativ al orașului Bârlad.

Teritoriul administrativ al mun. Bârlad, în suprafață totală de 2041.94 ha, se suprapune parțial cu siturile:

 • ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gărbăvoțului – 272.67 ha suprapunere;
 • ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gărbăvoțului – 272.67 ha suprapunere.

Planul nu este susceptibil a avea impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate ROSCI0360/ ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului, dacă vor fi respectate cu strictețe măsurile de limitare a impactului asupra mediului din aviz.

Implementarea prevederilor PUG-ului vor avea următoarele beneficii:

 • Intravilanul propus de PUG face posibilă înglobarea trupurilor izolate din interiorul teritoriului administrativ într-o singură unitate. Stabilirea noii limite de intravilan a avut în vedere realizarea celor mai bune condiții de dezvoltare a municipiului cu păstrarea și integrarea cadrului natural existent care să satisfacă cerințele conceptului dezvoltării durabile;
 • Introducerea în intravilan a unor suprafețe de teren va permite realizarea pe aceste terenuri a unor construcții cu diverse funcțiunii (zone de locuințe cu regim mic de înălțime, zona de instituții și servicii de interes public, zona gospodărire comunală și cimitire, zona echipare tehnico-edilitară, hidrografie, zone mixte – locuințe regim mic de înălțime, locuințe regim mediu și mare de înălțime și servicii, unități industriale și servicii, zone mixte – unități industriale și unități agricole;
 • Păstrarea extinderilor de intravilan în aria siturilor Natura 2000 conform propunerii PUG, însă cu funcțiuni prietenoase cu mediul, respectiv SP1 și SP2, (soluția de compromis rezultată în urma consultărilor efectuate în cadrul procedurii de evaluare de mediu și a analizelor în cadrul studiului de evaluare adecvată), va crea o zonă tampon între zona siturilor și zonele locuite care vor avea ca efect protejarea siturilor;
 • Separarea funcțiunilor în intravilan propus, va permite protejarea zonele de locuit de activitățile economice de la care se pot genera emisii de poluanți în atmosferă;
 • Prevederile PUG-ului includ o scădere a suprafeței zonelor cu funcțiuni industriale si depozitare, ceea ce ar putea conduce la prevenirea apariției unor impacturi suplimentare determinate de poluare fonică, limitându-se astfel posibilitatea extinderii unor activități cu impact semnificativ asupra mediului;
 • Prin modernizarea circulației rutiere, îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor locale se va contribui și la o reduce a emisiilor de poluanți în atmosferă prin reducerea consumului de carburant, reducerea timpilor de staționare la intersecții;
 • Realizarea variantei de ocolire a municipiului Bârlad (șosea de centură) în partea de est a municipiului, va permite scoaterea traficului de tranzit din oraș, în special traficul greu și va duce la o fluidizare a traficului ceea ce va avea efecte și asupra reducerii emisiilor de poluanți în atmosferă rezultate din traficul rutier și la reducerea nivelului de zgomot generat de traficul rutier;
 • Soluția propusă prin reabilitarea sistemelor de colectare și epurare a apei uzate va conduce la o reducere a impactului asupra mediului determinat de evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere. Va permite creșterea gradului de colectare a apei uzate contribuind la îndeplinirea obligațiilor din Directiva Ape Uzate;
 • Prin extinderea rețelei de gaze naturale se va contribui la o reducere a emisiilor de poluanți proveniți de la încălzirea individuală a locuințelor și de asemenea va contribui la îmbunătățirea nivelului de viată al populației și a condițiilor sociale;
 • Prin zonarea aleasă se permite o dezvoltare echilibrata a municipiului, cu crearea accesului la o infrastructura completă de rețele edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, rețele telefonie) ceea ce va conduce și la îmbunătățirea condițiilor de viată.

„Putem spune că elaborarea unui Plan Urbanistic General este un proces complex, care necesită foarte multe date/informații, se realizează într-un interval de timp destul de lung, costisitor, dar absolut necesar pentru un oraș, mai ales unul aflat în continuă transformare așa cum este Barladul, pentru că are un rol esențial în dezvoltarea urbana durabilă, fiind baza legislativă care ordonează logic dezvoltarea teritorială pe perioada următorilor 10 ani.”, a precizat Mihaela Budianu, director executiv al APM Vaslui.

- Advertisement -spot_img

Alte articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

ULTIMELE ARTICOLE